Grote behoefte aan afgestudeerden Data Science & Business Analytics op Nederlandse arbeidsmarkt

Grote behoefte aan afgestudeerden Data Science en Business Analytics op Nederlandse arbeidsmarkt

Er is een grote arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden Data Science & Business Analytics, blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van SEO. Bijna 90% van de afgestudeerden uit studiejaar 2016-2017 in studies verwant[1] aan data science & business analytics, had binnen zes maanden een baan, met een maandloon van gemiddeld 3.170 euro. Opmerkelijk is dat dit laatste hoger ligt dan bij de studie Artificial Intelligence.

Uit het rapport blijkt ook dat de vraag op de arbeidsmarkt naar afgestudeerden in data science en business analytics hoger ligt dan het aanbod. Tijdens een rondgang langs 20 bedrijven, werden meer dan 220 vacature geteld. Dit is tamelijk overweldigend gezien het jaarlijkse (landelijke) aantal van 600-700 afgestudeerden.

Het SEO rapport had specifiek als doelstelling te onderzoeken in hoeverre er ruimte is voor nieuwe opleidingen op dit gebied, zoals een nieuwe Bachelor en Master Data Science & Business Analytics aan de UvA. Dat lijkt, gezien deze cijfers, dus zeker het geval.

1 Het gaat hierbij om studies zoals business analytics, operations research, actuariaat, en econometrie.